Politiques de privadesa

Politiques de privadesa

Segons el que estableix el RGPD (Reglament (UE) 2016/679), us proporcionem la Informació Detallada de Protecció de Dades que s’exposa a continuació:

Responsable:
Raó Social: Lombardo Grup Restauracion S.l.
C.I.F.: B63813612
Adreça: Carrer Aragon 254, 5è 3a, 08007 BARCELONA, Barcelona
Telèfon: 933349451
Correu Electrònic: [email protected]

Finalitat:
Us informem que les Dades de Caràcter Personal recollides, seran incorporades a un Fitxer sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin i facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del vostre interès. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals o se’n sol·liciti la supressió per l’interessat.

Legitimació:
Les Dades de Caràcter Personal obtingudes en aquesta Pàgina Web, així com l’oferta de productes i serveis oferts, està basada en el consentiment que se sol·licita a l’interessat.

L’interessat tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.

Destinataris:
No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets:
Vostè com a interessat directe, té dret a obtenir confirmació sobre si a Lombardo Grupo Restauracion S.l. estem tractant dades personals que us concerneixen, o no. Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu oposar-vos al tractament de les vostres dades. Llombard Grup Restauracion S.l. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies, vostè tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin i que ens hagi facilitat, i transmetre’ls o sol·licitar que els proporcionem a un tercer sense objecció per part nostra (dret a la portabilitat de dades).
En determinades circumstàncies, us informem que tindreu dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre vostè o us afecti significativament de manera similar.

ENS SEGUEIXES?

Subscriu-te a la nostra Newsletter! i que no se t’escapi res. 🙂

Altres restaurants del Grup Lombardo